Senseïsmes, index  (5986 bytes)

Presentació

Força sovint, nosaltres els artistes, enmig dŽuna societat materialista que sovint ens ignora, tenim necessitat de trobar-nos per xerrar de temàtiques comunes sigui quina sigui la nostra activitat creadora. Ens agrada intercanviar parers estètics, socials, formes de treball, fonts dŽinspiraciô i una pila de situacions que ens afecten col.lectivament. El resultat d'aquests contactes ha estat ben fructifer no solament a nivell social sinó també a nivell artístic en cooperacions que han tingut gran transcendència històrica. Els compositors de música ben sovint quedem fascinats per la bellesa d'un poema i ens posem, tot dŽuna a musicar-lo. Gairebé tots els grans compositors han escrit música damunt poemes dels poetes contemporanis. També, en el decurs de la història, trobem diversos exemples de compositors on la imatge plàstica ha estat motivadora per compondre un poema simfònic o una obra musical de gènere més íntim. Liszt, Mussorgsky i Debussy en serien bons exemples. El que no és tan corrent trobar és el procés invers. Que lŽartista plàstiç s'inspiri en una composició musical de gènere pur o absolut (sense cap programa) per fer la seva obra. . La músiça és potser l'art més abstracte de totes les arts. En desenvolupar-se en un "chronos" (temps material) la necessitat imperativa de lšintèrpret mitjancer (que pot influir notablement en el resultat artístic de l'obra) per la seva execusió, la música es diferencia de les altres arts companyes. Atès el seu missatge impressís, complex i fins tot misteriós pot succeir que una mateixa audició suggereixi sentiments contraposats als diferents receptors. Fins i tot també una mateixa persona pot rebre diferents sensacions dŽuna mateixa composició segons quin sigui el seu estat anímic . Em sento molt honorat per aquest privilegi i atenció que els artistes plàstics han tingut per la meva obra. He quedat gratament sorprès per la qualitat de les obres exposades, la bona inquietud cultural a Granollers i l'excel.lent iniciativa dels artistes plàstics a trobar fonts dŽinspiració musicals. A tots ells la meva més sincera feliçitaciô. Per molts anys!

Salvador Brotons

 

 

Inici   Presentació per S. Brotons  Obra plàstica   Enquesta   Brotons (biografia)   Links    Mapa