Inici |  Currículum | AAMG 1981 | Is-Arts 1996 | Setmana de les Arts 1998 | Poema 1999 | Setmana de les Arts 2001  |  Isards 2005-09  | Mapa | Links

     AAMG (Banderes de Granollers)

AAMG 1981: Els Isards 3   Els Isards 5   Els Isards 6   Els Isards 7  Banderes

 

 

Itinerari

A, amb, cap a, contra de, fins a, malgrat, per, per a, segons, sense. Banderes Granollers.

Un recorregut sentimental per la manera actual de fer banderes. Els draps, ferros, fustes i plàstics com a ambient, connotat per la significació, sovint neutre, del què vol dir i què és. La darerra setmana de Maig, el Parc Municipal, tan fred i desamparat, ofereix la possibilitat de replantejar funcions i espais, objectes i idees a partir d'una instal·lació, en el sentit de la vella pràctica conceptual, que es mostra com a totalitat sobtant o fragmentació insòlita llegible com a itinerari. Art al carrer ?

L'A.A.M.G., després de la renovació de la revista "Els Isards", proposa ara una acció paralel·la de lectura, per mitjà d'una exposició de banderes al Parc durant la setmana de l'Ascensió. Les catorze peces exhibides han estat realitzades (i són llegibles) des d'angles de visió sovint divergents i utilitzant els materials més diversos i insòlits. Tot i que la mostra no és en absolut reixida, malgrat l'interès de las proposta, - i tant per la qualitat dels treballs com per la distribució a l'hora de col·locarlos-, cal remarcar, si més no, l'interès que pot tenir com a treball insòlit i de renovació en quant a concebre una exposició o una mostra. Evidentment són peces per anar al carrer i penjades de màstils, però un cop finalitzada la mostra passaran a formar part dels oblits més sórdids. És una exposició d'anònims; malgrat les endevinalles, no se sap quin és l'autor de cada peça. Anonimat i intrascendència futura. Cal veure-ho ara i al seu lloc, i començar a decidir què en fem de la pintura i els grans magatzems.

 Manel Clot, Plaça Gran  (30-05-1981)

 

Plaça Gran